Услуги

Тук можете да намерите информация по въпросите, които вълнуват нашите небитови (стопански) клиенти на регулиран пазар на електроенергия. Тяхното обслужване изисква индивидуално консултиране и специфични енергийни решения. За да отговорим на тези нужди, ние създадохме екип от Мениджъри продажби регионални клиенти, които са разположени в градовете Варна и Горна Оряховица.