Свободен пазар

Дружеството изгражда стабилен пазарен дял и успешно портфолио от големи индустриални клиенти, работещи в отрасли като металургия, химическа, стъкларска промишленост, търговия, промишлено производство, минно дело и др.

  • Продукти

    Продукти

    Информация за цени, услуги проверка на сметка за електроенергия

  • Услуги

    Услуги

    Клиенти, чиито електрически инсталации са свързани към разпределителната мрежа