Енергийна ефективност

ee

Увеличеното потребление на енергия не само в България, а и в целия Европейски съюз е все по-актуална тема. За оптимизирането му са необходими инвестиции, които в много от случаите са значителни, а от друга страна Законът за енергийна ефективност и Европейските директиви ни задължават да ги реализираме в срок.

Един от начините да направите предварителна оценка на необходимостта от мерки по енергийна ефективност и изчисляване на разходите е т. нар. Обследване за енергийна ефективност или още наричано Енергиен одит. Енергийният одит се извършва от сертифицирани компании, които разполагат с необходимото оборудване и специалисти в областта на строителството и изграждането на промишлени системи.

Изборът на партньор при извършването на оценка на възможностите за реализация на енергийни спестявания е от съществено значение за крайния резултат. За да съдействаме активно на нашите клиенти ние проучихме над 200 компании извършващи енергийни одити в страната и направихме подбор на тези с най-оптимално съотношение качество-цена. Установихме партньорски отношения с най-добрите компании, които могат да Ви бъдат полезни за извършване на енергиен одит, както на сгради, така и на промишлени системи на конкурентна цена.

Нашите мениджъри са на ваше разположение при избора на подходяща одиторска фирма и при получаване на ясен и последователен отчет за стандартите, благодарение на което да вземат правилните решения за вашия бизнес.

Други услуги, които Ви предлагаме в областта на енергийната ефективност са:

  • Информация за възможностите за финансиране на проекти, свързани с изпълнението на мерки за енергийна ефективност (като ОП „Конкурентоспособност”, БИЕРЕС, Фонд за енергийна ефективност и др.)
  • Консултации по енергийно ефективни решения
  • Партньорство

Всички услуги, свързани с енергийното обследване и енергийна ефективност, които ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага, можете да намерите ТУК.