Либерализация на пазара

Доставка на електрическа енергия на небитови клиенти след 01.10.2020 г.

Виж повече

Онлайн плащане

Плати сметката си за електроенергия онлайн - бързо, сигурно и без допълнителни такси

Виж повече

За клиенти

Актуализирай своите данни за кореспонденция!

Виж повече

Търг на изведени от експлоатация МПС

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на изведени от експлоатация МПС, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД

Виж повече

Регулиран пазар
Полезна информация