Балансиране

Съдействаме на много организации и бизнеси да наблюдават и контролират електроенергията, която използват. В много случаи, така може да се оптимизира тяхната консумация и разходи за енергия.

 

balancing 260 180

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги Ви предлага участие в една стабилна и уникална балансираща група, която включва търговец, собствени производствени и балансиращи мощности и разнообразие от клиенти. Нашият екип от опитни професионалисти, ще Ви помогне в процеса по координиране и балансиране на количествата енергия, които е необходимо да прогнозирате. Установили сме добре работещи правила за прогнозиране и управление на заявките, които дават предимство в няколко направления:

  • В резултат на разработения от нас модел за разпределение на разходите между отделните членове на балансиращата група се постига минимално ниво на разходите за небаланс за всеки участник в нея

  • Навременно администриране на графиците и обмен на информация с ЕСО ЕАД

  • Разходите за небаланси се координират директно с ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги като координатор на балансираща група, без да е необходим допълнителен контакт с ЕСО ЕАД


 

В случай, че Ви е необходима допълнителна информация или желаете да се включите в нашата балансираща група, можете да се обърнете към Мениджър продажби.