ВАЖНО:

Уважаеми клиенти,
Информираме Ви, че от 27 май Центровете за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО ще работят с работно време от 08:00 до 17:00 часа в делнични дни (с почивка от 12.00 до 12.30 часа за извършване на дезинфекция), като в диапазона 08:30 – 10:30 часа с предимство ще се обслужват клиенти на възраст на / над 60 години.
При посещение в клиентските центрове е задължително да носите предпазна маска или друго предпазно средство, покриващо устата, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването относно противоепидемични мерки в закрити обществени места.

Каси на партньори