За компанията

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД е част от чешката енергийна група ЕНЕРГО-ПРО, която осъществява производство, разпределение и търговия с електрическа енергия. Компаниите от групата оперират водноелектрически централи и електроразпределителни мрежи в Централна и Източна Европа и в регионите на Черно море и Кавказ. В компаниите от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД работят над 2400 служители. Чрез своите дъщерни дружества Електроразпределение Север АД и ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД компанията осъществява дейностите разпределение и снабдяване с електрическа енергия на територията на Североизточна България, обслужвайки 1 200 000 клиенти. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД също е част от ЕНЕРГО-ПРО ЕАД и е един от водещите доставчици на свободния пазар на електроенергия в България с над 30 000 клиенти в цялата страна.