Битови клиенти

Тук можете да намерите информация по въпросите, които вълнуват нашите битови клиенти на регулиран пазар на електроенергия.