Търгове и продажби

Свободна продажба на изведени от експлоатация автомобили, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД

Решение - 07.12.2020

Презентация - 07.12.2020

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на изведени от експлоатация МПС, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД

Заповед - 07.10.2020
Заявление - 07.10.2020
Плик 1 - 07.10.2020
Плик 2 - 07.10.2020

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на изведени от експлоатация МПС, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД

Заповед - 07.08.2020
Заявление - 07.08.2020
Плик 1 - 07.08.2020
Плик 2 - 07.08.2020