100% зелена енергия

Съдействаме на много организации и бизнеси да наблюдават и контролират електроенергията, която използват. В много случаи, така може да се оптимизира тяхната консумация и разходи за енергия.


Удостоверения за зелена енергия

rec-eproes-16-0001Какво представляват Удостоверенията за зелена енергия?

Удостоверението за зелена енергия е документ, който доказва, че доставената на притежателя му електрическа енергия в упоменатите количества е произведена от възобновяеми източници.

Удостоверението за зелена енергия се издава от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги на краен потребител.

Удостоверенията за зелена енергия се базират на съществуващи Гаранции за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие, които са собственост на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.

Удостоверенията за зелена енергия имат уникален номер, определен срок на валидност и се водят в публичен регистър, който е със свободен достъп и се намира на интернет страницата на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.

 

Какво представляват Гаранциите за произход?

Гаранцията за произход е електронен документ, който служи като доказателство, че определен дял или количество енергия е произведено от възобновяеми източници.

Гаранцията за произход се издава от Агенция за устойчиво енергийно развитие за стандартно количество енергия от 1 MWh, произведена от възобновяеми източници.

Гаранциите за произход важат за срок 12 месеца от датата на производство на съответната единица електрическа енергия.

Гаранциите за произход могат да се прехвърлят от производители на обществени доставчици, крайни снабдители или търговци на електрическа енергия.

 

Гаранции за произход, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги:

Тук можете да видите Регистър на Гаранциите за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие.

 

Публичен регистър на Удостоверения за зелена енергия 

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ   
КОМПАНИЯ ПРИТЕЖАТЕЛ ДОСТАВЕНА
ЗЕЛЕНА
ЕНЕРГИЯ
ВАЛИДНОСТ

REC-EPROES-19-0027

ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ ЕООД 100% 06.2020

REC-EPROES-19-0026

АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА 100% 05.2020

REC-EPROES-19-0025

АССА АБЛОЙ ОПЪНИНГ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД 100% 08.2020

REC-EPROES-19-0024

НАВРАС АД 10% 06.2020

REC-EPROES-19-0023

СИТИ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ ООД 100% 06.2020

REC-EPROES-19-0022

ЙОРГ 2915 ООД  100% 07.2020

REC-EPROES-19-0021

ВАЛЕНТИНА 2000 АД 100% 06.2020

REC-EPROES-19-0020 

ХСИ ИНВЕСТ АД 100% 06.2020

REC-EPROES-19-0019

ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ ЕООД 100% 06.2020

REC-EPROES-19-0018

СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП ЕАД 100% 06.2020

REC-EPROES-19-0017

ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК
БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗАВОД ЧЕРВЕН БРЯГ
100% 07.2021

REC-EPROES-19-0016

НЯМУНО БАНГА ООД 100% 07.2020

REC-EPROES-19-0015

ЕКУИНИКС (БЪЛГАРИЯ) ДЕЙТА СЕНТЪРС ЕООД 100% 06.2020

REC-EPROES-19-0014

ЛАЗУРЕН БРЯГ 91 ЕООД 100% 06.2020

REC-EPROES-19-0013

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД 100% 07.2021

REC-EPROES-19-0012

ЮРОГЕЙТ ЕООД 100% 07.2021

REC-EPROES-19-0011

СЕВЕР ЕКСПОРТ ООД 100% 06.2020

REC-EPROES-19-0010

ГРАФИТ ГАЛЕРИ ЕООД 100% 06.2020

REC-EPROES-19-0009

СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД 100% 06.2020

REC-EPROES-19-0008

АСТЕРА ПЪРВА БАНСКО ЕАД 100% 06.2020

REC-EPROES-19-0007

КАРАЧИ ЕАД 100% 06.2020

REC-EPROES-19-0006

ГРАММЕР АД 100% 06.2020

REC-EPROES-19-0005

ЗАПАДЕН ЛОГИСТИЧЕН ПАРК АД 100% 06.2020

REC-EPROES-19-0004

ЕКСТРАПАК ООД 100% 06.2020

REC-EPROES-19-0003

ТАНДЕМ - ПОПОВО ООД 100% 04.2020
REC-EPROES-19-0002 НЧ-НАПРЕДЪК-1869-гр. Горна Оряховица 100% 06.2020

REC-EPROES-19-0001

ЕКСТРАПАК ООД 100% 06.2019

REC-EPROES-18-0022

АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА - Габрово  100% 05.2019

REC-EPROES-18-0021

ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК
БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗАВОД ТЕНЕВО
100% 10.2018

REC-EPROES-18-0020

ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК
БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗАВОД ЧЕРВЕН БРЯГ
100% 07.2019

REC-EPROES-18-0019

БЛЕКСИРАМА АД 100% 06.2019

REC-EPROES-18-0018

ЮРОГЕЙТ ЕООД 100% 07.2019

REC-EPROES-18-0017

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД 100% 07.2019

REC-EPROES-18-0016

НЯМУНО БАНГА ООД 100% 07.2019

REC-EPROES-18-0015

СЛЪНЧЕВ ДЕН АД 100% 06.2019

REC-EPROES-18-0014

ФИЛБО ЕООД 100% 06.2019

REC-EPROES-18-0013

ПАЗАРИ ЕАД 100% 06.2019

REC-EPROES-18-0012

ЕКСТРАПАК ООД 100% 06.2019

REC-EPROES-18-0011

МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС ЕООД 100% 06.2019

REC-EPROES-18-0010

АЙКОН БОРОВЕЦ ООД 100% 05.2019

REC-EPROES-18-0009

ЕКУИНИКС (БЪЛГАРИЯ) ДЕЙТА СЕНТЪРС ЕАД 100% 06.2019

REC-EPROES-18-0008

АЙ ЕНД БИ РИЪЛ ЕСТЕЙТ АД 100% 06.2019

REC-EPROES-18-0007

ГРАММЕР АД 100% 06.2019

REC-EPROES-18-0006

ДУНАВ ПРЕС АД 100% 06.2019

REC-EPROES-18-0005

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 100% 06.2019

REC-EPROES-18-0004

ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ ЕООД 100% 06.2019

REC-EPROES-18-0003

ХЕПАГ ЕООД 100% 01.2020

REC-EPROES-18-0002

БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНУМ ГРУП ЕАД 100% 12.2018

REC-EPROES-18-0001

ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ ЕООД 100% 06.2018

REC-EPROES-17-0010

ЕРГ УИНД БЪЛГАРИЯ С.П.А 100% 12.2018

REC-EPROES-17-0009

СЛАДОЛЕДЕНА ФАБРИКА ООД 100% 06.2018

REC-EPROES-17-0008

ПРИНЦ ООД 100% 01.2019

REC-EPROES-17-0007

ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК
БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗАВОД ТЕНЕВО
100% 08.2018

REC-EPROES-17-0006

ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК
БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗАВОД ЧЕРВЕН БРЯГ
100% 07.2018

REC-EPROES-17-0005

ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ "ЗА ЗЕМЯТА" 100% 03.2018

REC-EPROES-17-0004

ДУНАВ ПРЕС АД 100% 06.2018

REC-EPROES-17-0003

ЕКУИНИКС (БЪЛГАРИЯ) ДЕЙТА СЕНТЪРС ЕАД 100% 06.2018
REC-EPROES-17-0002

ЕЛДОМИНВЕСТ ООД

100% 06.2018
REC-EPROES-17-0001

ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК
БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗАВОД ЧЕРВЕН БРЯГ

100% 07.2017
REC-EPROES-16-0010

ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

100% 06.2017
REC-EPROES-16-0009

ЕКУИНИКС (БЪЛГАРИЯ) ДЕЙТА СЕНТЪРС ЕАД

100% 06.2017
REC-EPROES-16-0006

ТЕСИ ООД

100% 06.2017
REC-EPROES-16-0005

СЛАДОЛЕДЕНА ФАБРИКА ООД

100% 06.2017
REC-EPROES-16-0004

ЕЛДОМИНВЕСТ ООД

100% 06.2017
REC-EPROES-16-0003

ДУНАВ ПРЕС АД

100% 06.2017
REC-EPROES-16-0002

БУНКЕРА АД

100% 04.2017
REC-EPROES-16-0001

КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД

100% 06.2016

Тук можете да видите Регистър на зачислените Гаранции за произход към Удостоверения за зелена енергия.


 

Ако тази услугата представлява интерес за Вашия бизнес, не се колебайте да се свържете с нашите обучени Мениджъри продажби, които ще Ви запознаят с нейните характеристики и условия за ползване.