ЕНЕРГО-ПРО за обществото

"ЕНЕРГО-ПРО за обществото" е инициатива в подкрепа на регионалните общности в България. Създаването на инициативата е потвърждение на ангажимента на дружествата от Групата за устойчивото развитие и благосъстоянието на общностите, попадащи в зоната на влияние на нашите инвестиции.

Чрез инвестициите в социално значими обществени проекти ЕНЕРГО-ПРО има желание да бъде положителен пример и за други компании, които да се стремят към промяна в обществената среда, като същевременно насърчава хората да допринесат по положителен начин за подобни промени. Бюджетът е в размер на 100 000 лева годишно.

Максималното финансиране, което може да спечели един проект, е 5 000 лв. Възможно е проектите да бъдат кофинансирани от трети страни.  

Кандидатстващите проекти за финансиране от "ЕНЕРГО-ПРО за обществото" трябва да са в следните области:

Бенефициенти могат да бъдат детски градини, училища, университети и общини на територията на цялата страна.

Управителният съвет на ЕНЕРГО-ПРО ще определи кои проекти получават финансиране.


Средствата се изплащат с договори за дарение / спонсорство.

Заявление за кандидатстване за спонсорство в „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“ можете да подадете на имейл zaobshtestvoto@energo-pro.bg.