Интерактивен диспелй в ДГ "Дъга", гр. Котел

С финансиране осигурено от инициативата „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“, в ДГ „Дъга“, гр. Котел, беше закупен и инсталиран интерактивен дисплей за ежедневното обучение на децата в детското заведение. Съвременната електронна технология ще подпомогне целия образователен процес и подготовката на малчуганите за училище, ще направи усвояването на знания от тях лесно, достъпно, занимателно и привлекателно. Дисплеят ще даде възможност на деца, които имат различен социален статус, различен от българския майчин език и езикови компетенции да използват електронни технологии, подходящи за тяхната възраст като стъпка в тяхното развитие и приобщаване, като им даде актуални знания и умения преди постъпване в училище.