Иновативна детска площадка в ДГ "Здравец", село Първомайци

В основата на проекта на ДГ Здравец стои формирането на екологична култура и съзнание у децата чрез дейности за практическо опознаване и опазване на природата чрез игра. Проектът се състои в изграждане на иновативна детска площадка на площ от 50 кв.м. Върху нея са монтирани модулно дървено съоръжение с пързалка и две люлки, клатушки и образователно табло със сензори. Чрез вграден генератор в самите уреди за игра се улавя кинетичната енергия, която децата изразходват на площадката и я използват, за да създават допълнителни забавления за тях – звуци, светлина, музика. Така малчуганите ще придобият нови познания за взаимодействието ни с околната среда, като същевременно ще възпита у тях екологично мислене и усет за пестене на енергия.