Енергиен мониторинг

Съдействаме на много организации и бизнеси да наблюдават и контролират електроенергията, която използват. В много случаи, така може да се оптимизира тяхната консумация и разходи за енергия.

 

От месец юли 2010 година, предлагаме услугата ЕНЕРГО-ПРО Енергиен Мониторинг. Това е една сигурна система, която редуцира риска, разходите и времето за комплексни процеси, свързани с прогнозиране и управление на потреблението на енергия. Представяме Ви нейните предимства

 

Следене на почасовите измерени количества електроенергия в табличен и графичен вид
Ефективна и сигурна комуникация – обменът на информация се извършва през специализиран Уеб портал с парола и потребителско име
Регистриране на графици за доставка на електроенергия през Уеб портал
Генериране на различни справки – графично и таблично представяне на договорени и измерени количества електроенергия, небаланси

 

Ако тази услугата представлява интерес за Вашия бизнес, не се колебайте да се свържете с нашите обучени Мениджъри продажби, които ще Ви запознаят с нейните характеристики и условия за ползване.