Цени за небитови клиенти от 01.10.2020 г. Начини на плащане, график за отчитане и друга полезна информация