НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Компанията предоставя следните безкасови начини на плащане, чрез които спестявате време и ограничавате случаите на пропуснато плащане на задължения:


1. По банков път чрез:

  • Директен дебит – като текущото задължение се заплаща по банков път, автоматично, всеки месец;
  • Банкомат – като преведете дължимата сума чрез Вашата банкова карта;
  • Платежно нареждане – като преведете дължимата сума в удобен за Вас банков клон, по сметка към: УниКредит Булбанк АД, IBAN: BG80UNCR70001523953311, BIC: UNCRBGSF

Важно: В основание за плащане посочвайте клиентски номер


2. По интернет* чрез:

  • Онлайн на адрес: https://vp.energo-pro.bg/ (за суми до 1000 лв.)
  • електронно банкиране през сайта на обслужващата Ви банка;
  • системата за електронно плащане еРау.bg (www.ePay.bg);

Освен това може да заплатите сметката си за електроенергия и в брой в посочените за тази цел пощенски станции, както и на касите на EasyPay или на ЕНЕРГО-ПРО.

 

* Преведените по този начин суми постъпват в системата на „ЕНЕРГО-ПРО“ в деня, следващ плащането.