НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

ЕНЕРГО-ПРО предоставя на своите клиенти на регулиран пазар следните канали на плащане на сметките за консумирана електрическа енергия:


По банков път
 чрез:

 • Директен дебит – текущото задължение се заплаща от Вашата банкова сметка, автоматично, всеки месец. Можете да декларирате своето желание за преминаване към плащане с директен дебит чрез попълване на формуляр в обслужващата Ви банка
 • Банкомат – от устройството се избира функцията bPay и се посочва Търговския идентификационен код на ЕНЕРГО-ПРО: 50003
 • Платежно нареждане – дължимата сума се превежда по сметката на ЕНЕРГО-ПРО в удобен за Вас банков клон на: 
  УниКредит Булбанк АД, IBAN: BG80UNCR70001523953311, BIC: UNCRBGSF
  Важно: В основание за плащане посочвайте клиентския си номер.

По Интернет чрез:

 • Онлайн на адрес: https://vp.energo-pro.bg/
 • Електронно банкиране през сайта на обслужващата Ви банка
 • Системата за електронно плащане еРау.bg.

В брой на място в:

 • Пощенските станции на Български пощи
 • Касите на EasyPay
 • Удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО

* Преведените по банков път или по Интернет суми постъпват в системата на ЕНЕРГО-ПРО най-късно до два работни дни.