Ремонти на ЕСО ще прекъснат електрозахранването на двадесет населени места в област Варна рано сутринта в събота

Публикувано на 22.03.2023

Ремонти на ЕСО ще прекъснат електрозахранването на двадесет населени места в област Варна рано сутринта в събота

На 25.03.2023 г., поради извършване на предаварийни строително ремонтни дейности по ВЕЛ 110 kV „Лилия-Галатея“, собственост на Електроенергиен системен оператор ЕАД, ще бъде е прекъснато електрозахранването на голям брой клиенти на ЕРП Север. Периодът за прекъсване, посочен в уведомително писмо от ЕСО до ЕРП Север, е от 04.00 до 06.00 часа на 25 март (събота). Засегнати ще са редица населени места в общините Долни Чифлик, Бяла, Аврен в област Варна.

От страна на електроразпределителното дружество в Североизточна България е направена своевременна организация за уведомяване на засегнатите клиенти. Публикувано на сайта на компанията уведомление за плановата дейност на ЕСО посочва всички населени места, в които ще се наложи изключване на захранването – гр. Бяла, гр. Долни чифлик, с. Детелина, с. Кривини, с. Солник, с. Бърдарево, с. Голица, с. Булаир, с. Попович, с. Дюлино, с. Господиново, с. Горица, с. Шкорпиловци, с. Старо Оряхово, с. Пчелник, с. Горица, с. Китка, с. Круша, с. Болярци, с. Равна гора, местност Пода, местност Горска барака. Уведомени са кметовете и кметските наместници на населените места. Информация е предоставена на всички болнични заведения, РУ на МВР, както и големи стопански потребители, работещи на територията, която обхваща прекъсването.

За други населени места от общините Аврен и Долни чифлик, които попадат в обсега на ремонтните дейности, ЕРП Север ще приложи схема на алтернативно захранване с цел да ограничи района на прекъсване. Електроразпределителната компания изпрати становище до Електроенергийния системен оператор, че предвид големия брой населени места, които ще останат без електрозахранване, разчита на експедитивно извършване на необходимите дейности и спазване на времето за прекъсване на електрозахранването.

Още новини