Проектът FlexiGrid демонстрира купуването на гъвкави мрежови услуги от потребители и производители

Публикувано на 22.12.2022

Проектът FlexiGrid демонстрира купуването на гъвкави мрежови услуги от потребители и производители

Участниците в международния проект FlexiGrid отчетоха изпълнението на работните пакети по проекта на среща в Швейцария. FlexiGrid се реализира в България с участието на ЕНЕРГО-ПРО. Необходимост от него възникна в контекста на очаквания нарастващ дял на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в енергийната структура. Повишената нужда от по-голям капацитет е предизвикателство за електроразпределителната мрежа по отношение на надеждност, стабилност и сигурност на доставките. Съгласно европейската цел за възобновяема енергия за 2030 г. все по-голям дял от електроенергията ще се генерирана от ВЕИ, присъединени към мрежите средно и ниско напрежение.
Като отговор на тези настоящи и предстоящи предизвикателства, проектът FlexiGrid предлага подобряване на работата на разпределителната мрежа, което я прави по-гъвкава, надеждна и рентабилна, чрез разработването на хардуерни и софтуерни решения. Единна платформа с отворен код ще интегрира различните решения, което превръщайки ги в оперативно съвместими с ИТ системите на мрежовите оператори.
Проектът в България е на етап демонстрация на мониторинг на мрежата, контрол и гъвкавост, демонстрация на местен енергиен пазар за обмен на енергия и мрежови услуги, демонстрация на енергийни транзакции между равноправни участници, базирани на блокчейн технология, демонстрация на мерки за гъвкавост и услуги на електрическата мрежа.
По своята същност международният проект FlexiGrid е базиран в облак софтуер, който комуникира, мониторира и контролира набор от разпределени енергийни ресурси за създаване на интелигентни, гъвкави местни енергийни системи – от фотоволтаични системи и домашни батерии до зарядни станции на автомобили и интелигентни отоплителни системи.
Справяйки се с някои от най-големите предизвикателства на енергийния преход, проектът ще донесе ноу-хау и решения за ключови енергийни въпроси, някои от които се предвижда да възникнат в следващите пет до десет години. С участието си в проекта ЕНЕРГО-ПРО ще подобри способността си да предвижда и облекчава бъдещите предизвикателства на непрекъснато променящия се енергиен пазар.

Още новини