Позиция на „ЕНЕРГО-ПРО“ ЕАД във връзка с изявленията от „Варна Тауърс“ ООД

Публикувано на 16.08.2012

Позиция на „ЕНЕРГО-ПРО“ ЕАД във връзка с изявленията от „Варна Тауърс“ ООД

Във връзка с разпространено до медиите съобщение от страна на „Варна Тауърс“ ООД бихме искали да заявим, че в съобщението очевидно преднамерено се заблуждават представители на средствата за масова информация, като се смесват две напълно отделни теми – неплащането от страна на „Варна Тауърс“ ООД на сметките за потребена електроенергия към компанията „Е.ОН България Продажби“ АД и невъзможността на „Варна Тауърс“ ООД да изпълни своите договорни ангажименти към своя наемател „ЕНЕРГО-ПРО“ ЕАД.

Като основен наемател на офисни площи в комплекс „Варна Тауърс“, „ЕНЕРГО-ПРО“ ЕАД (с предишно наименование „Е.ОН България“ ЕАД) наследи сериозни проблеми с ползването на помещенията по предназначение и с качеството на предоставената услуга. Проблемите с климатизацията, хигиената, санитарните материали и течовете съпътстват престоя на администрацията на компанията още от първите дни на нанасянето й през месец юли 2011 г. и на практика представляват системно и сериозно неизпълнение на редица клаузи по договорите за наем и обслужване. От страна на наемателя са правени многократни опити проблемите да се разрешат, но без успех. „ЕНЕРГО-ПРО“ ЕАД прекрати договорите за наем и свързаните с тях договори и към настоящия момент няма никакви непогасени задължения към бившия си наемодател, защото дружеството е заплатилo дължимите суми по всички изрядно издадени и надлежно получени до момента фактури. На този фон твърденията на „Варна Тауърс“ ООД за забавени с месеци плащания са, меко казано, клевета, а намеци и препратки към скоро изтичащ гратисен период по договорите са безпочвени. „Енерго Про“ ЕАД вече е предявило и вземанията си за неустойка по договорите за наем и разчита, че „Варна Тауърс“ ООД ще изпълни медийното си обещание да осигури защита на законовите интереси на всички засегнати.

Още новини