Платформа за щъркели беше монтирана от екипи на ЕРП Север във варненското село Сава

Публикувано на 05.10.2022

Платформа за щъркели беше монтирана от екипи на ЕРП Север във варненското село Сава

Тази седмица беше извършен монтаж на платформа за щъркелово гнездо на стоманобетонен стълб от електроразпределителната мрежа на ЕРП Север във варненското село Сава, община Дългопол. Монтирането на птицезащитното съоръжение беше набелязано за изпълнение от екипите на електроразпределителното дружество още през пролетта, но се наложи да се изчака да приключи периода на гнездене на птиците и съответно те да мигрират на юг. Щъркеловите семейства имат навика всяка година да се връщат на местата, където са изградили гнездо. Обезопасяването на стоманобетонния стълб с щъркелова платформа за предпазване на птиците от попадане под напрежение е предпоставка за спокойното им и сигурно отглеждане на поколение догодина.

ЕРП Север има дългосрочен ангажимент за опазване на птиците на своята лицензионна територия. Дружеството прави редовни инвестиции в тази насока и поддържа връзка с Българското дружество за защита на птиците, с което си сътрудничи и реализира съвместни проекти.

Още новини