Над 300 хиляди лева вложи Електроразпределение Север в нова въздушна мрежа във варненската местност Долна Трака

Публикувано на 06.10.2022

Над 300 хиляди лева вложи Електроразпределение Север в нова въздушна мрежа във варненската местност Долна Трака

В края на септември ЕРП Север изгради изцяло нова въздушна кабелна линия ниско напрежение в местност Долна Трака, разположена в покрайнините на морската столица. Новоизградената електроразпределителна мрежа се захранва от мачтов трафопост.

С инвестираните повече от 300 000 лева са изградени нови пет въздушни клона от новия трафопост, като са поставени 120 броя стоманобетонни стълба и 76 броя стоманотръбни стълбове. Досегашната мрежа ниско напрежение налагаше влагането на средства за обновяване, тъй като беше амортизирана, изпълнена с проводници от старо поколение и съответно експлоатацията ѝ предполагаше чести аварийни прекъсвания на електрозахранването, както и вариране на нивото на напрежение. Новият усукан изолиран проводник е с много по-добри показатели за издръжливост и качество, а общата му дължина е 12 километра. Благодарение на завършения от ЕРП Север проект над 350 домакинства ще бъдат присъединени към новоизградената мрежа и ще получават по-сигурно електрозахранване с качество, отговарящо на нормативните изисквания.

С направената инвестиция електроразпределителната компания продължава своята последователна политика да влага средства за изграждане на нови мрежи във вилните зони и селищните образувания край големите градове. Това е обусловено от постоянния ръст на нови клиенти в тези райони, предизвикан с настъпването на пандемията от коронавирус през 2020 година и произхождащото от това допълнително натоварване на мрежата. Освен в местност Траката инвестиции се правят още в Ракитника, Боровец Юг, Виница, Ален мак, Зеленика, Ментеше, Св. Никола, Акчелар.

Още новини