Над 29% по-ниски са средните сметки за електроенергия за месец февруари спрямо месец януари на третата група клиенти на ЕНЕРГО-ПРО

Публикувано на 08.03.2013

Над 29% по-ниски са средните сметки за електроенергия за месец февруари спрямо месец януари на третата група клиенти на ЕНЕРГО-ПРО

В тази група клиенти със срок за плащане 25-то число на месеца са включени 26% от всички клиенти на компанията

Фактурите за месец февруари и на последната група клиенти на ЕНЕРГО-ПРО със срок за плащане 25-ти март вече са готови. Клиентите могат да проверят стойността на консумираната електроенергия в интернет страницата на адрес www.energo-pro.bg, на денонощния телефон 0700 161 61 и в центровете за обслужване на клиенти.

Резултатите от статистиката показват, че средната сметка за февруари на тази група битови клиенти е с над 29% по-ниска от средната им сметка за януари. Една от причините за по-ниската сметка е по-малкият брой дни, включени в отчетния период за месец февруари спрямо броя дни, включени в отчетния период за месец януари. Средните температури за периода, включен в сметките за февруари на тези клиенти, са с над 3 градуса по-високи от температурите за периода, включен в сметките за януари.

Подобна статистика беше направена и за другите две групи клиенти – за клиентите със срок на плащане до 10-то число и за тези, чийто срок е 15-то число. При сметките на първата група беше отчетен спад с 16 %, а при втората група – спад с 28 %.  Общо за всички клиенти компанията отчита 21% по-ниски сметки за електроенергия за месец февруари в сравнение със сметките за месец януари.

 

Още новини