ЕРП Север вложи 25 000 лева в обезопасяване на мрежата в област Варна

ЕРП Север вложи 25 000 лева в обезопасяване на мрежата в област Варна

Електроразпределение Север монтира птицезащитни устройства, дистанционери и изолатори по въздушните проводници средно напрежение от електроразпределителната мрежа в районите около селата Крумово, Новаково и Игнатиево в област Варна. Стойността на проекта за осигуряване на безопасна среда за птиците в района надхвърля 25 000 лева. Той е част от ремонтната програма на дружеството за 2020 г. Специфичното в случая е, че дейностите се осъществяват от специализирана група на ЕРП Север за работа под напрежение, като монтажните дейности се извършват под напрежение, а електропроводът, по който се работи, се въвежда в специален режим на работа и не се прекъсва захранването на абонатите. Целта е да не се смущава нормалното електроснабдяване на присъединените към съответните въздушни електропроводи клиенти. Групата е екипирана със специално защитно облекло, преминала е курс на обучение за спецификите на работата под напрежение и разполага с висок клас повдигателна автовишка с изолирана платформа.

Птицезащитните устройства опазват живота и здравето на птиците, като не им позволяват да кацат в близост до елементите от въздушните електропроводни линии (ВЕЛ), където рискът от попадане под напрежение е най-висок, или в случай че кацнат, ги опазват от попадане под напрежение. Същевременно осигуряват нормалната работа на електропреносните съоръжения, като минимизират броя аварийни изключвания и непредвидените повреди вследствие на кацанията на птиците. Дистанционерите се поставят с цел непрекъсваема работа на ВЕЛ при лоши атмосферни условия, като например силен вятър и обилен снеговалеж, а така също и при кацане на голям брой птици върху проводниците, като ги фиксират неподвижно или ограничават движението им под външно въздействие.

Електроразпределение Север АД притежава лицензия за дейността разпределение на електрическа енергия. Компанията управлява и поддържа електроразпределителна мрежа с обща дължина от 43 025 км и 26 подстанции, като пренася електрическа енергия през мрежата за целите на снабдяването на крайните клиенти както на регулирания пазар, така и на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени. Лицензионната територия на Електроразпределение Север АД е с размер от близо 30 000 кв. км и обхваща 9 административни области в Североизточна България - Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен.

Още новини