ЕРП Север подобри електрозахранването на габровски квартал

Публикувано на 04.11.2022

ЕРП Север подобри електрозахранването на габровски квартал

В края на месец октомври екипи на отдел Юг в Разпределителен обслужващ център Габрово на ЕРП Север извършиха реконструкция на мрежата в град Габрово с цел подобряване качеството на електроснабдяване на жителите. В кв. Лисец на областния град беше монтиран разединител открит монтаж (РОМ) и устойчив на неблагоприятни климатични условия усукан изолиран проводник (УИП), едновременно с това беше подменена трансформаторна машина в трафопост. Размерът на инвестицията е около 30 000 лева, като с подобрението на мрежата ще бъдат минимизирани проблеми с електрозахранването на потребителите в балканския град, където зимният сезон протича с характерни обледявания на въздушните мрежи при ниски температури.

Заложените в инвестиционната програма на ЕРП Север средства за обновяване на мрежата в област Габрово възлизат на 2,9 млн. лева. Акцент в инвестиционната програма на електроразпределителното дружество продължава да бъде модернизирането на мрежата в крайните квартали на градовете и крайградските и вилни зони, интересът към населяването на които е засилен през последните години. Редица обекти за рехабилитация вече са планирани за изпълнение през 2023 г.

Още новини