ЕНЕРГО-ПРО започна провеждането на 72-часовите проби на трафопоста към помпената станция на ВиК в град Омуртаг

Публикувано на 23.08.2023

ЕНЕРГО-ПРО започна провеждането на 72-часовите проби на трафопоста към помпената станция на ВиК в град Омуртаг

Днес, 23 август, от страна на ЕРП Север беше подадено напрежение за провеждане на 72-часови проби на трафопоста, който се предвижда да захрани втората помена станция на водоснабдителното дружество в гр. Омуртаг. До това развитие с казуса с водоподаването в града се стигна след като Община Омуртаг внесе всички изискуеми документи за изпълнение на пробите на съоръжението, а служителите на ЕРП Север реагираха своевременно, за да няма забавяне при пускането на трафопоста за извършване на тестовете.

В началото на този месец екипите на електроразпределителната компания осигуриха безопасно временно решение за захранване на едната помпена станция. Сега след изтичане на 72-часовите проби трафопостът, захранващ втората помена станция, ще бъде изключен. За да се гарантира безопасната експлоатация на съоръжението, е необходимо Община Омуртаг да предостави разрешение за ползване на трафопоста и самата помпена станция.

Още новини