ЕНЕРГО-ПРО съдейства за решаване на проблема с водоснабдяването на град Омуртаг при спазване на закона и гарантиране на безопасността

Публикувано на 07.08.2023

ЕНЕРГО-ПРО съдейства за решаване на проблема с водоснабдяването на град Омуртаг при спазване на закона и гарантиране на безопасността

В ЕНЕРГО-ПРО е получено искане за организиране на временна схема за електрозахранване на помпените станции на ВиК, разположени на територията на община Омуртаг.

Екипите на дружеството активно работят за осигуряване на бързо и безопасно временно решение за захранване на едната помпена станция. Втората помпена станция ще бъде захранена след предоставяне на разрешение за ползване. Очаква се представители на Общината да подпишат още днес изпратени по спешност документи от страна на ЕНЕРГО-ПРО. Необходимо е спешно да се активира и процедурата за узаконяването на втората помпена станция.

Не отговарят на истината твърденията, разпространени в публичното пространство, че ЕНЕРГО-ПРО отказва да захрани временно помпени станции на ВиК Търговище. Проблемът с водоснабдяването на град Омуртаг датира от 2013 г., но двата договора за присъединяване на съоръженията на ВиК не са финализирани, защото Общината не е предоставила всички необходими документи. Община Омуртаг не е изградила всички електросъоръжения, свързани с водоснабдителната инфраструктура. Тези, които са готови не са узаконени. 

Договорните ангажименти на ЕНЕРГО-ПРО са изпълнени още през 2013 г., като компанията е изградила необходимите съоръжения за присъединяване на съоръженията, за които има надлежно издадено разрешение за ползване. Натискът върху компанията да захрани с електричество незаконни съоръжения е недопустим и в нарушение не само на правните норми, но и на всички норми за безопасна експлоатация.

Още новини