ЕНЕРГО-ПРО предупреждава за злоупотреби от страна на бивши служители

Публикувано на 24.08.2023

ЕНЕРГО-ПРО предупреждава за злоупотреби от страна на бивши служители

ЕНЕРГО-ПРО сигнализира за нарастващ брой случаи, в които клиенти на компанията биват съветвани да подават жалби пред институциите (КЕВР) срещу електроразпределителното дружество от Групата относно предложения им начин на присъединяване към мрежата. Най-често става въпрос за преписки и жалби, завеждани от бивши служители на компанията, в ролята на пълномощници на свои клиенти. В повечето случаи решенията са в полза на ЕНЕРГО-ПРО със заключение, че всички процедури и законови изисквания са спазени. Становищата за условията на присъединяване се изготвят след внимателен анализ на мрежовата структура и взимайки предвид географското разположение на обекта и техническите възможности и начини за присъединяване.

Мрежовото дружество ЕРП Север препоръчва по всички въпроси за присъединяване към електроразпределителната мрежа в Североизточна България да се обръщате към официалните канали за комуникация с компанията – денонощна телефонна линия 0700 16161, имейл info@erpsever.bg, както и в Центровете за обслужване на клиенти https://erpsever.bg/bg/kontakti. Дружеството не е оторизирало външни фирми за предоставяне на консултации по темата за присъединявания на лицензионната територия на ЕРП Север. В тази секция на сайта са публикувани подробно стъпките, които е необходимо да бъдат предприети в различните случаи, а допълнително най-достоверната и актуална информация за конкретните обекти може да бъде получена единствено от настоящи служители на дружеството по посочения за контакт начин – в Центровете за обслужване на клиенти. Нерегламентираните контакти подвеждат клиентите и представляват риск от корупция и измама. При стартирала процедура по присъединяване ЕРП Север предоставя възможност за онлайн проследяване във виртуален портал (ВЦОК) на интернет адрес https://my.energo-pro.bg/, което прави процеса прозрачен и улеснява комуникацията с компанията.

Още новини