ЕНЕРГО-ПРО Мрежи монтира платформи за щъркелови гнезда в Шумен

Публикувано на 02.10.2012

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи монтира платформи за щъркелови гнезда в Шумен

Днес (2 октомври) служители на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи в Шумен монтираха платформи за щъркелови гнезда в квартал „Макак”.   Една от платформите цели да обезопаси щъркелово гнездо на електрически стълб на ул. „Чавдар”, а другата се постави, за да се възстанови разрушено гнездо на ул. „Елин Пелин”. Преместването на съществуващото гнездо и възстановяването на разрушеното се извърши със съдействието на специалисти от Регионална инспекция по околна среда и води - град Шумен.

Белият щъркел е един от двата защитени видове щъркели, включени в Червената книга на България. През последните 30 години се наблюдава миграция на местата за гнездене при защитения вид към съоръжения на електроразпределителната мрежа. Често клоните на гнездата, разположени върху стълбовете, докосват проводниците, предизвикват късо съединение и изгарят. Поставянето на щъркеловите гнезда на платформи от една страна защитава птиците от попадане под напрежение и запазва популацията им, а от друга – предотвратява  възникването на аварии по електроразпределителната мрежа и прекъсване на електрозахранването.

За да не се наруши периодът на гнездене, монтажът се извършва преди пролетната и след есенната миграция на птиците. На територията на област Шумен, през последните години компанията е монтирала 15 платформи. До края на 2012 година и през пролетта на 2013 е планирано поставянето на още 20. С това ще приключи процесът на обезопасяване на съществуващите щъркелови гнезда, разположени на електрическите стълбове в областта.

Още новини