Свържете се с нас за:

  • Аварии – информация и подаване на сигнали
  • Планови прекъсвания във Вашия район
  • График за отчитане на Вашия електромер
  • Присъединяване към електроразпределителната мрежа
  • Свободен пазар на електрическа енергия - информация
  • Сигнали за неправомерно ползване на електрическа енергия или за кражба на съоръжения
  • Проверка на сметка към Електроразпределение Север АД
  • Други услуги, предлагани от Електроразпределение Север