График за отчитане на електроенергията на битови клиентиГрафик за отчитане за периода януари - декември 2020 г.
Месец Период на отчитане
Януари 2020 20.12.2019 - 07.01.2020
Февруари 2020 20.01.2020 - 07.02.2020
Март 2020 20.02.2020 - 07.03.2020
Април 2020 20.03.2020 - 07.04.2020
Май 2020 20.04.2020 - 07.05.2020
Юни 2020 20.05.2020 - 07.06.2020
Юли - 2019 20.06.2020 - 07.07.2020
Август 2020 20.07.2020 - 07.08.2020
Септември 2020 20.08.2020 - 07.09.2020
Октомври 2020 20.09.2020 - 07.10.2020
Ноември 2020 20.10.2020 - 06.11.2020
Декември 2020 20.11.2020 - 07.12.2020