ВАЖНО:

Планирани прекъсвания на електрозахранването