Ремонти на ЕСО са причината за смущения в електрозахранването на десетки населени места в област Варна

Публикувано на 11.07.2022

Ремонти на ЕСО са причината за смущения в електрозахранването на десетки населени места в област Варна

Поради извършване на строителни ремонти в подстанции Девня 1, Лазур и Старо Оряхово, собственост на Електроенергиен системен оператор ЕАД, през месец юли ще бъде нарушена нормалната схема на електрозахранване на територията на Варненска област. По подадени заявки от ЕСО ЕАД засегнатите електропроводи ще бъдат захранени по аварийни схеми за посочените по-долу периоди от време. Аварийните схеми са предназначени за използване само по спешност, тъй като натоварват електроенергийната система. По време на извънредното захранване на електропроводите е вероятно да се увеличат значително неплановите изключвания в изброените общини и населени места.

Поради ремонт на ЕСО в подстанция Девня 1 смущения в електрозахранването са възможни до края на месец юли в населени места на територията на Община Суворово – гр. Суворово, с. Кипра, с. Чернево, с. Левски, с. Калиманци, с. Изгрев, с. Николаевка, с. Дръндар; Община Вълчи дол – с. Войводино, с. Щипско; Община Ветрино – с. Ветрино, с. Неофит Рилски, с. Габърница; Община Девня – гр. Девня, промишлена зона на гр. Девня, с. Падина; Община Провадия – с. Житница, с. Манастир, с. Петров дол, с. Староселец.

Поради ремонти на ЕСО в подстанции Лазур и Старо Оряхово смущения в електрозахранването са възможни до края на месец юли в населени места на територията на Община Варна – с. Звездица и прилежащите вилни зони, вилна зона Лазур, с. Константиново и прилежащите вилни зони, м. Бонджук дере; Община Варна, район Аспарухово – кв. Аспарухово, кв. Галата, СО – Вилите, Прибой, Черноморец, Зеленика, Боровец (Север и Юг), Ракитника, Лазур, Фичоза, Крушките, Кантара; Община Аврен – Приселци и прилежащите вилни зони, Близнаци, Китка, Круша, Бенковски, Здравец, Добри дол, Равна гора; Община Долни чифлик – Булаир, Бърдарево, Ново Оряхово, Пчелник, Голица, Рудник, Горен чифлик, Солник, Старо Оряхово, Детелина, Шкорпиловци, Долни чифлик, кк Камчия, Юнец, Кривини; Община Бяла –  Господиново, Горица, Попович, Дюлино, Самотино.

Поради започващ ремонт на ЕСО от дата 18.07 в подстанция Провадия смущения в електрозахранването са възможни в населени места на територията на гр. Провадия и селата: Храброво, Комарево, Снежина, Овчага, Черковна, Равна, Неново, Кривня, Невша, Венчан, Златина, Млада гвардия, Белоградец, Ягнило, Ветрино, Петров дол, Староселец, Габърница, Добрина, Манастир, Падина, Житница.

След приключване на ремонтните дейности в посочените подстанции на ЕСО схемата на нормално захранване на електропроводите ще бъде възстановена, което ще доведе до значително намаляване на смущенията в електрозахранването на територията на област Варна. Междувременно ЕНЕРГО-ПРО прави всичко възможно чрез осигуряване на алтернативно електрозахранване да минимизира неудобството за клиентите.

Още новини