Производството на електроенергия от вятърни и фотосоларни централи в Североизточна България ще бъде ограничено с 40 % на 2 май

Публикувано на 01.05.2013

Производството на електроенергия от вятърни и фотосоларни централи в Североизточна България ще бъде ограничено с 40 % на 2 май

Фотосоларните и вятърните електроцентрали, присъединени към електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи, трябва да ограничат производството си на електроенергия с 40 % в четвъртък, 2 май, от 10:00 до 17:00 часа. Ограничението е по изискване на Електроенергийния системен оператор и е свързано с необходимостта от балансиране на производството и потреблението в електроенергийната система. Разпореждането не се отнася за централи, присъединени към подстанции Каварна и Балчик. Компанията уведомява централите, които утре трябва да ограничат своето производство.

Още новини