Продължават незаконните опити на ЕСО да присъедини обекти към електропреносната мрежа

Публикувано на 14.04.2022

Продължават незаконните опити на ЕСО да присъедини обекти към електропреносната мрежа

В грубо нарушение на българското законодателство и регулаторни правила държавният електропреносен оператор ЕСО отново настоява да се правят изключвания на електроразпределителни съоръжения на ЕРП Север на територията на курортен комплекс Албена с мотив мнима профилактика. Въпреки декларираната готовност на електроразпределителното дружество да окаже съдействие за осигуряване на условия за работа под напрежение, от ЕСО настояват за пълно изключване на изводите. Целта е изключването да се използва, за да се направи директно присъединяване към мрежата средно напрежение. Предложен е график и съдействие от ЕРП Север за извършване на профилактиката „под напрежение“. Предложенията обаче са отхвърлени без състоятелни аргументи.

Междувременно в публичното пространство от страна на „Албена“ АД се разпространяват неверни твърдения. Фактите показват, че курортният комплекс не е притежавал мрежа и преди неговата приватизация. Територията на к.к. „Албена“ АД е част от лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ АД (ЕРПС), съгласно редовно издадена лицензия от ДКЕВР /понастоящем КЕВР/. През годините „Албена“ АД се е снабдявала поетапно с констативни нотариални актове за собственост за отделни елементи от разпределителната мрежа, изградена на територията на курортния комплекс, които ЕРПС оспорва по съдебен ред. След приватизацията частично са изградени и елементи от разпределителна мрежа за снабдяване с електрическа енергия на отделни обекти в курортния комплекс, които на места дублират съоръженията от разпределителната мрежа на „Електроразпределение Север" АД. Други са разрушени, като всичко това е извършено не само без съгласуване с ЕРПС, но и без знанието или при изричното му несъгласие за промени в схемата на разпределителната мрежа, а съоръженията са разграбени от к.к. „Албена“ АД.

„Електроразпределение Север" АД води съдебни дела за доказване на собствеността си върху отделни части от същата разпределителна мрежа, като основава собствеността си на принципите на законодателството, действало към построяването на съоръженията в к.к. Албена, и последвалите го нормативни актове, съгласно които съоръженията, изградени от Комитета по туризъм за електроснабдяване на курортен комплекс „Албена“ АД са станали държавна общонародна собственост – неразделна част от държавната електроразпределителна система и като такива не биха могли да бъдат включени в имуществото на приватизирано предприятие.

По отношение на твърденията, че е нормална практика големите енергийни консуматори да се присъединяват директно към ЕСО, ние от ЕНЕРГО-ПРО смятаме, че това не е валидно в случаите, в които на съответната територия има съоръжения, собственост на ЕРП Север, чрез които се захранват клиенти, които не са свързани с к.к. „Албена“ и за които се извършва разпределение на енергия от лицензирания оператор на територията на курортния комплекс. Ако курортът се присъедини директно към ЕСО, то ЕРП Север няма да може да изпълнява задълженията си спрямо тези клиенти и да предостави качествена услуга. Междувременно към ЕРП Север има подадени 13 броя заявления за присъединяване към мрежата на клиенти, които до момента са били подотчетни, към съоръженията на КК Албена. Това налага допълнително развиване на мрежата.

Напомняме, че според българското законодателство разпределението на електроенергия на средно и ниско напрежение е изключително право на лицензираните за това компании ЕНЕРГО-ПРО, ЧЕЗ, ЕВН и ЕРП Златни Пясъци. „Албена“ АД от години извършва незаконно разпределение на клиенти на тяхна територия, които се захранват от тях и заплащат потребената електроенергия, измерена с подотчетни електромери. Според законодателството и нормативната уредба, Албена АД няма право да захранва съществуващи или да присъединява бъдещи обекти към разпределителната мрежа, намираща се в курорта. Фактите до момента сочат, че Албена не ползва енергия само за себе си, а я преразпределя на редица клиенти.

Електрическите уредби на територията на курорта не са собственост само на Албена, напротив, безспорно установено по съдебен ред е, че значителна част от тях са собственост на ЕРПС. В противоречие на закона „Албена“ АД разрушава съоръжения на ЕРПС – има 3 разрушени от тях трафопоста, изгражда паралелна мрежа от свои съоръжения, които замествайки тези на енергийното дружество стават част от разпределителната мрежа на лицензионната територия на ЕПРС. Това се извършва със съдействието на държавната компания „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО).

ЕНЕРГО-ПРО очаква след внасяне на сигнал по случая до българската и европейската прокуратура да се стигне до ефективни съдебни действия в унисон с европейското право, което е крайно време да бъде приложено и в този случай, за да не става широката общественост жертва на лобистки интереси.

Още новини