Обекти на ВиК – Добрич, ще останат без ток поради натрупани задължения

Публикувано на 12.09.2012

Обекти на ВиК – Добрич, ще останат без ток поради натрупани задължения

Дългът на водното дружество е над 3,7 милиона лева

Електрозахранването на обекти на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, град Добрич, ще бъде прекъснато поради натрупани стари задължения за консумирана електроенергия. Дългът на водното дружество към електроразпределителната компания достигна над 3,7 милиона лева, които заедно с текущите им сметки надхвърлят  5 милиона лева.

През последните месеци са проведени многобройни срещи, включително и с представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), а за проблема е алармирана и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), но без резултат. Дългът постоянно нараства. Компанията е принудена да пристъпи към прекъсване на електрозахранването на обекти на водното дружество, което за съжаление ще доведе до нарушаване на нормалното водоподаване в Добрич.

Първоначално прекъсването на електрозахранването ще се извърши по следния график:

на 13.09.2012 г. от 00:00 часа до 24:00 часа на 18.09.2012 г. от 00:00 часа до 24:00 часа на 20.09.2012 г. от 00:00 часа до 24:00 часа

Компанията се ангажира електрозахранването на ВиК – Добрич, да бъде възстановено веднага след погасяване на задълженията на дружеството.

„Разбираме, че спирането на електрозахранването ще причини сериозни неудобства на хората в Добрич, и затова използвахме всички други начини за решаване на проблема, преди да се стигне до тази крайна стъпка, но без успех. В среща с представители на Областната управа и Общината заявихме нашата готовност да окажем пълно съдействие за преодоляване на тежката ситуация, предложихме да помогнем в осигуряването на водоноски. Поискахме информация от ВиК за организацията на водоподаването в града, за да намалим до минимум засягането на основното болнично заведение в града МБАЛ-Добрич. Съобразяваме се и с първия учебен ден и няма да прекъсваме захранването на 17 септември, но не можем да продължим да кредитираме ВиК – Добрич. Нас никой не ни чака, когато трябва да платим на нашите доставчици електроенергията, която доставяме до домовете на гражданите на Добрич“, обясни Антония Кръстева, член на Управителния съвет на „ЕНЕРГО-ПРО“ ЕАД.

Още новини