Модул АД гр. Бяла произвежда енергия от слънце

Публикувано на 14.01.2021

Модул АД гр. Бяла произвежда енергия от слънце

Фирма Модул АД записа своето име сред производителите на еко енергия. Със съдействието на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, компанията е вече собственик на модерна фотоволтаична централа, която ще осигурява 230,7 MWh. електрическа енергия на година. Произведеното електричество ще бъде използвано за покриване на производствените нужди, а генерираните излишни количества енергия ще бъдат реализирани на свободния електроенергиен пазар. ФЕЦ-ът е разположен върху 964,8 кв. м. от покривното пространство на производствената сграда на Модул АД в гр. Бяла. Изграден е с 584 монокристални соларни панели с обща пикова мощност 198,56 kWp. Модулите се предлагат с 10-годишна продуктова гаранция. Технико-икономическата оценка сочи, че срокът за откупуване на предприетата инвестиция ще бъде приблизително 6,5 години.   

Модул АД има близо 60-годишна история в проектирането, производството и търговията с редуктори, резервни части за машини, продукти от призматични и ротационни детайли. В услуга на клиента, компанията работи и по индивидуални проекти. Разнообразното технологично оборудване и организацията на работа позволяват да се произвеждат както единични, така и серийни изделия, които намират широко приложение във всички области на промишлеността - общото и тежкото машиностроене, подемно-транспортните машини, химическата и строителната промишленост, селското стопанство и др. Около 50% от продукцията е експортна.
За реализирания ФЕЦ, Борис Паскалиев – изпълнителен директор на Модул АД споделя „Горди сме с тази инвестиция. За нас енергийната ефективност е голям мотиватор, това е още една стъпка по естествения път, който сме поели към ефективното използване на енергията и опазването на околната среда“.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е лицензиран консултант по енергийна ефек-тивност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради. В рамките на своята програма „Енергийна ефективност“ компанията ре-ализира проекти за постигане на реална оптимизация на енергийните разходи при индустриални, търговски и битови потребители. Чрез своите собствени експерти и в партньорство с утвърдени доставчици и производители ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага на клиентите си енергоспестяващо осветление, фотоволтаични инсталации, климатични системи, термопомпи, системи за енергиен мониторинг и управление на консумацията на електроенергия, енергоспестяващи електроуреди, както и различни специализирани услуги и консултации.

Още новини