ЕРП Север вложи 1,15 млн. лева в птицезащитни устройства през последните четири години

Публикувано на 18.10.2023

ЕРП Север вложи 1,15 млн. лева в птицезащитни устройства през последните четири години

От края на 2022 г. дружеството участва съвместно с БДЗП в проект, финансиран по програма LIFE на ЕС за опазване на защитени видове птици

Близо 21 300 устройства за защита на птиците от различен тип са монтирани от ЕРП Север от началото на 2020 г. досега по мрежата в Североизточна България. Стойността на инвестираните от електроразпределителното дружество средства за предпазните устройства е 1,15 милиона лева. Сред основните приоритети в работата на ЕРП Север, наравно с качеството на предоставяната услуга, е безопасността за здравето на хората, живеещи в близост до електропроводните линии, служителите на компанията, птиците и животните, обитаващи електроснабдените райони. Инспекторите по безопасност в енергийното дружество са в постоянен контакт с РИОСВ и кметствата по места за координиране на дейностите за защита на птиците, които предпочитат електроразпределителните съоръжения за престой и гнездене.

От края на 2022 г. ЕРП Север в сътрудничество с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) стартира участието си в проект по програма LIFE на Европейския съюз. Инициативата, озаглавена „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“, е с основна цел предотвратяване на смъртността сред птиците, причинена от токов удар и сблъсък с въздушни електропроводи. Проектът е насочен към 16 целеви вида птици, основно застрашени от изчезване и включени в различни списъци за опазването им. Обществената поръчка за доставка на птицезащитни устройства, обявена от ЕРП Север за целите на проекта, вече е в ход и след получаване на материалите ще започнат същинските дейности по обезопасяване на мрежата.

Участието на ЕРП Север в проекта е в унисон с провежданата до момента политика на компанията за опазване на живота и здравето на птиците в обслужваната територия. Проектът ще продължи 5 години и предвижда влагането на 3,3 млн за обезопасяване на 10 000 електрически стълбове по мрежата в Североизточна България, както и за маркиране на въздушни електропроводи с 5 000 светлоотразителни маркери (т.нар. дивертори). За целта са подбрани 28 специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Североизточна България и в ключови коридори между тях. Повече информация за включените по проекта видове и предвидените дейности можете да намерите на сайта на проекта https://safeskyforbirds.eu


Снимка: Николай Петков

Още новини