ЕНЕРГО-ПРО Варна има нов член на Управителния съвет

Публикувано на 27.09.2022

ЕНЕРГО-ПРО Варна има нов член на Управителния съвет

Робърт Шима е новият член на Управителния съвет на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД. Г-н Шима е чешки гражданин и встъпи в длъжност в компанията на 23.09.2022 г. Той има икономическо образование и притежава богат мениджърски опит в енергетиката и телекомуникациите. Работата му до момента и професионалните му интереси са свързани с автоматизация на бизнес процеси, подобряване на оперативното управление, маркетинг, клиентска удовлетвореност, финансово планиране. Владее английски език.

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД е част от чешката енергийна група ЕНЕРГО-ПРО, която осъществява производство, разпределение и търговия с електрическа енергия. Компаниите от групата оперират водноелектрически централи и електроразпределителни мрежи в Централна и Източна Европа и в регионите на Черно море и Кавказ.

Още новини