„ЕНЕРГО-ПРО“ поема разпределението и снабдяването с електрическа енергия на Североизточна България

Публикувано на 29.06.2012

„ЕНЕРГО-ПРО“ поема разпределението и снабдяването с електрическа енергия на Североизточна България

От днес „ЕНЕРГО-ПРО“ официално е новото електроразпределително и електроснабдително дружество в Североизточна България. Чешката енергийна компания затвърди ролята си на българския пазар след покупката на компаниите от групата E.OН България.Окончателното прехвърляне на акциите към новите чешки собственици приключи днес, като предварително условие за финализирането на сделката бе положително решение от Комисията за защита на конкуренцията във връзка с осъществената концентрация на стопанска дейност. „Основен приоритет на компанията в момента е да увери представителите на властта, че в лицето на „ЕНЕРГО-ПРО“ имат надежден партньор, а българските потребители – сигурен и качествен доставчик на електроенергия“, каза Иржи Крушина, председател на Борда на директорите на „ЕНЕРГО-ПРО“. Компаните, базирани във Варна, управляват над 42 000 километра електроразпределителна мрежа в Североизточния регион на България, снабдяват с електроенергия 1.1 милиона клиенти с потребление от 5,5 милиарда киловатчаса електроенергия за 2011 година.

Още новини