ЕНЕРГО-ПРО организира конференция на тема: „Либерализацията на пазара на електроенергия – предизвикателства, промени и възможности”

Публикувано на 14.11.2012

ЕНЕРГО-ПРО организира конференция на тема: „Либерализацията на пазара на електроенергия – предизвикателства, промени и възможности”

Конференцията се провежда със съдействието на Институт за енергиен мениджмънт и събра над 120 представители на бизнеса, местната власт и енергийни експерти

ЕНЕРГО-ПРО Продажби, със съдействието на Институт за енергиен мениджмънт, организира ENERGO-PROfessional Conference на тема: „Либерализацията на пазара на електроенергия – предизвикателства, промени и възможности” днес, 14 ноември 2012 г., във Варна. С този форум електроснабдителната компания има за цел да запознае своите бизнес клиенти със законовите промени, свързани с пазара на електроенергия в страната и да инициира дискусия по актуалните въпроси. Утре издание на конференцията ще има и в град Русе, а на по-късен етап и във всички останали областни градове, на територията на която оперира ЕНЕРГО-ПРО.  Гост-лектори на конференцията са Иванка Диловска – Председател на Управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт, Виктория Поповска – Ръководител електроенергиен пазар в Електроенергиен системен оператор и Константин Делисивков – Изпълнителен директор на Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори. В събитието взеха участие над 120 представители на големия и средния бизнес, както и представители на местната власт и енергийни експерти.

Либерализацията на енергийния пазар в България води до динамични промени и предизвикателства за бизнеса и познаването на актуалните пазарни условия е предимство за вземането на ефективни решения. „В условията на променящата се пазарна среда участниците на свободния пазар трябва непрекъснато да реагират на промените в нормативната база и да търсят най-добрите решения за себе си, за да се адаптират ефективно към него ”, заяви г-жа Иванка Диловска - Председател на Управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт. Чрез конференцията ЕНЕРГО-ПРО Продажби, със съдействието на Института за Енергиен Мениджмънт, предоставя възможност за активна комуникация и обмен на опит между потребители и експерти в областта.

С последните промени в законодателството в бъдеще клиентите, присъединени на средно напрежение, няма да бъдат снабдявани с електроенергия по регулираните от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране цени. Те трябва или да изберат свой доставчик на пазара по свободно договорени цени, или да останат при техния досегашен доставчик на  регулиран пазар, но при вече променени условия в качеството му на т.нар. доставчик от последна инстанция. Като участници на свободния пазар, индустриалните клиенти трябва да прогнозират точно потреблението си за всеки следващ ден. Отклоненията от тази прогноза предизвикват допълнителни разходи за балансиране на потребителите. Нормативната уредба дава възможност на клиентите да избегнат този риск като се включат в балансираща група, която да минимизира тези разходи.

„В условията на браншова икономическа криза, в която бизнесът се стреми да запази конкурентоспособността си, нашата цел е да подготвим клиентите ни за новите пазарни условия, да ги ориентираме как да намалят риска и да намерят най-подходящото за тях решение с оглед на техните специфични индивидуални потребности. Като доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, ние се стремим да бъдем максимално полезни на нашите клиенти, като от една страна ги консултираме как да направят потреблението си по-ефективно и да намалят разходите си, а от друга – гарантираме сигурността на доставката на електроенергия. Нашата цел е да продължим да бъдем техен доставчик, коректен и надежден партньор  в новата пазарна среда”, сподели Пламен Стефанов – Председател на Управителния съвет на ЕНЕРГО-ПРО Продажби и Управител на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.

Функционирането на свободния пазар на електроенергия предоставя възможност на потребителите за неограничен избор на доставчик. По този начин се постига свободна конкуренция между участниците на пазара, като целта е да се повиши качеството на предлаганите услуги, надеждността на снабдяването и да се оптимизира цената на енергията.

Още новини