Близо 18 милиона лева инвестира ЕРП Север в електроразпределителната мрежа на област Варна

Публикувано на 18.04.2022

Близо 18 милиона лева инвестира ЕРП Север в електроразпределителната мрежа на област Варна

През 2021 г. ЕРП Север реализира инвестиционни проекти по рехабилитация и обновяване на електроразпределителни съоръжения в област Варна в размер на близо 18 милиона лева. По-значими изпълнени обекти с изграждане на нова мрежа бяха въздушни кабелни линии в местностите Боровец Юг, Траката, Ракитника, Виница, Звездица, Прибой, Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата. В тези обекти са вложени  28 000 метра усукан изолиран проводник, 1350 метра подземни силови кабели, близо 600 стълба, както и всички прилежащи електроразпределителни елементи. В последните две години с ковид пандемията се увеличи потреблението на електроенергия във вилните зони и райони в близост до града. Това наложи планиранeто на извънредни инвестиции от страна на ЕРП Север, което въпреки срещани затруднения при изпълнението, като непроведена регулация на имотите и липсата на инфраструктура, се стреми да осигури качествена услуга за непрекъснато нарастващия брой клиенти в тези райони. По съществуващата мрежа в региона значителна рехабилитация беше направена на въздушните електропроводи, захранващи редица населени места в община Аврен – Приселци, Здравец, Бенковски, Добри дол, Константиново, Черешова градина, Орешак, Каменар. Регулярно протичат и дейностите по инспекция и профилактика на съоръженията на цялата територия, оперирана от ЕРП Север.

Акцент в инвестиционната програма на електроразпределителното дружество през 2022 г. ще продължи да бъде изграждането на нова мрежа в крайградските зони. Освен завършване на дейностите в част от тези райони, като Траката, Ракитника, Боровец Юг, Виница, нови съоръжения ще бъдат изградени и в местностите Ален мак, Зеленика, Ментеше, Св. Никола, Акчелар. Паралелно с това ще бъде извършена рехабилитация на съществуващата мрежа в близки до Варна населени места – Кантарджиево, Куманово, Кичево, Осеново, Звездица, Болярци, Китка, Круша. Размерът на планираните инвестиции тази година в областта възлиза на нови 13 милиона лева. С оглед на повишения ръст на строителството приоритет остава и работата по присъединяване на новоизградени съоръжения към електроразпределителната мрежа.

Още новини