„Албена“ АД се опитва да се присъедини незаконно към мрежата на ЕСО

Публикувано на 08.04.2022

„Албена“ АД се опитва да се присъедини незаконно към мрежата на ЕСО

Курортен комплекс „Албена“ АД, която е клиент на Електроразпределение Север, години наред търси начини да заобиколи законодателството и директно да се свърже към мрежата на държавната компания „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО). Електроразпределение Север притежава единствената лицензия за разпределение на енергия на територията на Североизточна България.

На 31 март тази година Електроразпределение Север е уведомено с писмо от държавната компания „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО), че вследствие на подписания през 2015 година с Албена АД договор за директно присъединяване ще започне изпълнението му чрез подготовка на техническите предпоставки за това, а именно изграждане на система за търговско мерене на потребената в комплекса електроенергия. По този начин „Електроенергиен системен оператор“ дава възможност на „Албена“ АД в противоречие на закона да разпределя енергията на съществуващите клиенти на ЕРП Север в курортната територия, а също така и да избегне плащането на дължимите такси за пренос и достъп до мрежата на разпределителното дружество.

На територията на комплекс Албена Електроразпределение Север има клиенти юридически лица, които не са свързани с кк „Албена“ и за които се извършва разпределение на енергия от лицензирания оператор на територията на курортния комплекс. Ако курортът се присъедини директно към ЕСО, то ЕРП Север няма да може да изпълнява задълженията си спрямо тези клиенти и да предостави качествена доставка.

Последствията от този безпрецедентен акт, свързан с кк „Албена“, ще засегнат всички потребители на разпределителното дружество, защото те ще плащат по-високи такси за пренос на енергия поради това, че разходите за поддръжка на мрежата ще се разпределят върху по-малки количества електроенергия за територията на лицензианта.

Едновременно с подписване на договора с ЕСО „Албена“ АД системно правят постъпки, които да доведат до промяна в схемата на присъединяване на обектите на кк „Албена“ под претекст искания за профилактика на мрежовите съоръжения. ЕРП Север съдейства за извършване на профилактиката с покриване на всички норми за безопасност.

Електроразпределение Север ще поиска да бъде извършена задълбочена проверка на начина, по който е сключен договорът между „Албена“ АД и държавната компания „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО). За целта компанията ще сезира съответните компетентни органи, които да вземат отношение по случая и да дадат отговор на съмненията за евентуално извършено престъпление при подписването на договора от страна на „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО).

Според българското законодателство разпределението на електроенергия на средно и ниско напрежение е изключително право на лицензираните за това компании ЕНЕРГО-ПРО, ЧЕЗ, ЕВН и ЕРП Златни Пясъци. „Албена“ АД от години извършва незаконно разпределение на клиенти на тяхна територия, които се захранват от тях и заплащат потребената електроенергия, измерена с подотчетни електромери.

Заобикалянето на нормативните задължения от страна на държавната компания „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) и „Албена“ АД е нелоялен акт на самоуправство от двете дружества и работи в посока защитаване на лобистки интереси. Това поставя в риск бъдещото развитие на електроенергийния сектор в условията на една и без това сложна икономическа обстановка в страната.

Още новини