Изнесени офиси на ЕНЕРГО-ПРО

График на изнесени офиси:

Дата

Населено място

Локация

Час

14.6.2023

ГРОЗДЬОВО

Кметството на с. Гроздьово

10:00 - 16:00

15.6.2023

ЦОНЕВО

Кметството на с. Цонево

10:00 - 16:00