Изнесени офиси на ЕНЕРГО-ПРО

График на изнесени офиси:

Дата

Населено място

Локация

Час

04.10.2023

Сливо поле

пл. Демокрация №1, ет. 2 - Заседателна зала на Община Сливо поле

10.00 - 16.00

05.10.2023

Две могили

бул. България №84 -  стая на партерен етаж в сградата на Общината

10.00 - 16.00

06.10.2023

Ветово

ул. Трети март №2 - стая на партерен етаж в сградата на Общината

10:00 - 16:00

11.10.2023

Смядово

пл. Княз Борис I №4 - Ритуална зала

10.00 - 16.00

17.10.2023

Суворово

ул. Възраждане №1, ет.1 - конферентна зала на НЧ "Пробуда - 1896 г."

10:00 - 16:00