Изнесени офиси на ЕНЕРГО-ПРО

График на изнесени офиси:

ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

РАБОТНО ВРЕМЕ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

18.03.2020 гр. Бяла, обл. Русе 10.00-15.00 ч.

Сграда на ЕНЕРГО-ПРО - ул. Васил Левски № 64

20.03.2020 с. Крепча, общ. Опака, обл. Търговище 10.00-15.00 ч. Административна сграда на кметство Крепча