Изнесени офиси на ЕНЕРГО-ПРО

График на изнесени офиси:

Дата

Град

Сграда

Час

Адрес

26.09.2022

Провадия

Зала №326, в сградата на Общинска администрация

10:00 - 16:00

гр. Провадия, ул. Дунав № 39

27.09.2022

Дългопол

Зала на общински съвет

10:00 - 16:00

гр. Дългопол, ул. Георги Димитров №132

28.09.2022

Долни чифлик

Заседателна зала в сградата на община Долни чифлик

10:00 - 16:00

гр. Долни чифлик, Пл. Тича №1

03.10.2022

Полски Тръмбеш

Ритуална зала на партерен етаж

10:00 - 16:00

гр. Полски Тръмбеш, ул. Черно море №4

06.10.2022

Стражица

Център за административно обслужване в сградата на Общинска администрация

10:00 - 16:00

гр. Стражица, ул. Дончо Узунов №5

10-11.10.2022

Павликени

Зала №101 в нова сграда на Общинска администрация

10:00 - 16:00

гр. Павликени, бул. "Руски" №4, ет.1

17-18.10.2022

Трявна

Клуб за хора с увреждания (Клуб Явор)

10:00 - 16:00

гр. Трявна, ул. "Асеневци" №1