Изнесени офиси на ЕНЕРГО-ПРО

График на изнесени офиси:

Дата

Населено място

Локация

Час

16-18.04.2024

Павликени

гр. Павликени, бул. Руски №4, ет.1 - Зала №101 в нова сграда на Общинска администрация

10.00 - 16.00

17.04.2024

Дългопол

гр. Дългопол, ул. Георги Димитров № 132 - Зала на Общински съвет

10.00 - 16.00

18.04.2024

Долни чифлик

гр. Долни чифлик, пл. Тича № 1 - Заседателна зала в сградата на Община Долни чифлик

10:00 - 16:00

24.04.2024

Белослав

гр. Белослав, ул. Гебедже №8 - Клуб на пенсионера

10.00 - 16.00

25.04.2024

Девня

гр. Девня, бул. Съединение №78  - Ритуалната зала на партерен етаж в сградата на Община Девня

10:00 - 16:00