Актуализирай данните си и спечели

Общи условия "Актуализирай данните си и спечели"

Печеливши участници от томболата - март 2020 г.

 1. ДАНИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ЖЕЧЕВА
 2. ИВАН ХРИСТОВ КИЧИКОВ
 3. ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
 4. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ
 5. ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИЛИЕВ

Печеливши участници от томболата - февруари 2020 г.

  1. ЙОРДАНКА ИВАНЧЕВА АНТОНОВА
  2. ИЛИЯН ЙОРДАНОВ ИГНАТОВ
  3. ДАВИДКО ВОЙНОВ МИРЧЕВ
  4. ПОЛИНА БЛАГОЕВА ПЕНЕВА
  5. АЛТЪНАЙ РЕДЖЕБ АХМЕД

  Печеливши участници от томболата - януари 2020 г.

    1. КАЛОЯН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
    2. ИВАН ГЕОРГИЕВ КИРОВ
    3. СТЕФАН БОРИСОВ НЕДЯЛКОВ
    4. НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛОВ
    5. НИКОЛА ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

    Печеливши участници от томболата - декември 2019 г.

    1. ЕЛИСАВЕТА РАЙКОВА ЙОРДАНОВА
    2. СТЕЛИЯН ИВАНОВ СТОЙЧЕВ
    3. СВЕТЛОЗАР ТРИФОНОВ НИКОЛОВ
    4. БЕЛОСЛАВ ТОДОРОВ БЕЛЧЕВ
    5. ЖЕЙНО ИВАНОВ ЖЕЙНОВ

    Печеливши участници от томболата - ноември 2019 г.

    1. ГАЛИНА ИВАНОВА МАТЕВА
    2. ДИМИТРИНА ОГНЯНОВА ДАФКОВА
    3. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
    4. ЦАНКА ТРИФОНОВА МИРЧЕВА
    5. МАРИЯ ИВАНОВА СТАНЧЕВА

    Печеливши участници от томболата - октомври 2019 г.

    1. СНЕЖАНА СТЕФАНОВА СТАНЧЕВА
    2. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
    3. МАРИЯНА ИВАНОВА АНКОВСКА
    4. СПАСКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
    5. ПАВЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА