Стая "Емоционален калейдоскоп" в ДГ "Моряче", гр. Варна

С финансовата подкрепа на компанията бяха оборудвани две стаи, които ще помагат на децата в детска градина „Моряче“, гр. Варна, да овладеят умения за общуване с връстници и възрастни в различни ситуации. 

„Комуникацията е основното условие за развитието на детето и най-важният фактор за формирането на личността. Щастливи сме, че ЕНЕРГО-ПРО оцени добавената стойност на нашата идея за създаване на специални кътове, в които възпитаниците на детска градина „Моряче“ ще имат възможност да развият умения за активна самостоятелна комуникативна дейност, социална отговорност, способност да усещат и да разбират себе си и другите“, сподели по време на откриването г-жа Галина Йовчева, директор на учебното заведение.

Основните цели на осъществения проект са да се насърчи интересът на децата към хората наоколо, да развие чувството им за разбиране и съпричастност, както и комуникативните им умения. Чрез дейности като разглеждане на чертежи и фотографии, свободно и тематично рисуване, имитативно-изпълнителни упражнения, моделиране и анализ на дадени ситуации, ролеви и словесни игри децата ще се научат още на активност и самостоятелност, както и ще изградят черти у характера, които са в основата на изграждането на положителни партньорски качества.