Интерактивни табла в ДГ Светлина, гр. Трявна

 Общо два броя интерактивни образователни табла са монтирани в двора на детска градина "Светлина" в гр. Трявна и децата, посещаващи детското заведение се обучават и забавляват, използвайки новите придобивки. Те са закупени с финансиране от инициативата на компанията - "ЕНЕРГО-ПРО за обществото". Избраните теми върху двете табла са „Трявна – моят роден град“ и „България – моята родина“. На таблата са изобразени характерни обекти от родния град и исторически обекти от България, които децата могат да показват с помощта на сензори, докосвайки таблото. Със светлинен ефект то потвърждава верният отговор на зададен от учителя въпрос. Игрите предполагат в различна степен  активност и ангажираност на децата и са подходящи както за нови знания така и за затвърждаване на знанията.  Това е една възможност докато играят децата да усвояват знания под формата на игра и прави обучението им по-привлекателно, по-интересно и по-забавно.