Стажантите в ЕНЕРГО-ПРО продължават успешно реализацията си в компанията

Published on 19.02.2020

Стажантите в ЕНЕРГО-ПРО продължават успешно реализацията си в компанията

Стажантските програми на ЕНЕРГО-ПРО Варна по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 / Младежка заетост” са познати на много млади хора в Североизточна България. Освен възможността за придобиване на безценен практически опит в утвърдена професионална среда, младежите имат реален шанс да поставят началото на своя кариерен път в компанията.

„За четирите години, в които сме активни участници в програмата, повече от 70 младежи са се възползвали от възможността да натрупат практически опит по специалността си при нас“, споделя Светлана Стойнева – директор „Човешки ресурси“ в ЕНЕРГО-ПРО. „Енергийният бранш е изключително интересен, но труден за специализиране, поради което има сериозен недостиг на кадри. От друга страна, естеството на работата ни изисква прецизна подготовка, с която не можем да правим компромис“, допълва тя.

През изминалата 2019 година 11 от кандидатите, избрани да се включат в стажантската програма на ЕНЕРГО-ПРО, са преминали успешно стажа си. Компанията счита инициативата за успешна, тъй като над 90 % от оферираните младежи са приели предложените им позиции. Повече от половината от тях са ангажирани в Електроразпределение Север.

В условия, в които въпросът с квалифицираните кадри е проблемен за всички отрасли на икономиката, ЕНЕРГО-ПРО застава твърдо зад ангажимента си ежегодно да предоставя възможност на активни и амбициозни млади хора да надграждат и разширяват своите знания и умения в реална работна среда. За целта ще продължава да предлага програми за стажанти, обучения на зрелостници в партньорство с професионални училища и летни обучителни програми за ученици и студенти.

More news