Нов председател на Управителния съвет на Електроразпределение Север

Published on 17.02.2020

Нов председател на Управителния съвет на Електроразпределение Север

От 20 февруари 2020 година мрежовото дружество на ЕНЕРГО-ПРО Варна, Електроразпределение Север, ще има нов председател на Управителния съвет. Управлението поема Атанас Колев, досегашен управител на Разпределителен обслужващ център (РОЦ) Варна в компанията. Г-н Колев има 24-годишен опит като енергетик в компанията, като е преминал през всички нива от електромонтьор, началник отдел „Търговия, проучване, проектиране и инвестиции“, началник отдел „Експлоатация мрежи и средства за търговско измерване“ и управител на РОЦ Варна. Атанас Колев е магистър по Електроснабдяване и електрообзавеждане във ВТУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе и магистър по Финанси във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

More news