ЕНЕРГО-ПРО Мрежи монтира платформи за щъркелови гнезда в района на Добрич

Published on 17.10.2012

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи монтира платформи за щъркелови гнезда в района на Добрич

Специалисти на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи монтират платформи за щъркелови гнезда върху електрически стълбове на територията на област Добрич. Екипите на компанията, със съдействието на орнитолог от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), монтираха 3 платформи в село Котленци, община Добричка. До края на годината ще се монтират общо 20 платформи на територията на областта. Поставянето им върху стълбовете започна след есенната миграция на птиците и ще продължи отново през следващата година, преди пролетната миграция.

Инициативата стартира през 2008 година на територията на Североизточна България и досега над 120 щъркелови двойки намериха своите домове, обезопасени върху платформи.

Белият щъркел е един от двата защитени видове щъркели, които през последните 30 години все по-често разполагат гнездата си върху съоръжения на електроразпределителната мрежа.Често гнездата стават толкова големи, че долните им клони достигат проводниците, предизвикват късо съединение и изгарят. Поставянето на щъркеловите гнезда на платформи защитава птиците от попадане под напрежение и запазва популацията им. По този начин се предотвратява и възникването на аварии по електроразпределителната мрежа и прекъсване на електрозахранването на клиенти на компанията.

Отчитайки важността на опазването на биологичното разнообразие в България, през октомври 2012 г. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД подписа с БДЗП  меморандум  за сътрудничество в рамките на проекта за опазване на ловния сокол в Североизточна България, Румъния, Словакия и Унгария. Ловният сокол е застрашен от изчезване вид и монтирането на специални пластмасови изолатори върху електрическите стълбове е начин да бъде запазена неговата популация. Проектът е финансиран по програма LIFE+ на Европейски съюз и в България се реализира от природозащитното дружество, в сътрудничество с електроразпределителната компания ЕНЕРГО-ПРО Мрежи.

More news